ชาเมอร์ คลินิก เปิดบริการมากว่า 9 ปี และมีการพัฒณามาต่อเนื่อง ด้วยความตั้งใจที่จะทำคลินิกความงามให้ได้มาตฐาน ภายใต้ในเงื่อนไข ราคาเข้าถึงได้ มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตฐาน ในราคาคุ้มค่า พร้อมกับการพัฒณางานการแพทย์ ที่มีการเทรนกับบริษัทยาและเครื่องมือแพทย์ต่อเนื่อง เพื่อได้มาตฐาน รวมไปถึงพนักงานบริการคลินิก ที่เรามีศูนย์เทรนเพื่อพัฒนาบุคลากรต่อเนื่อง  ในปัจจุบันมี 6 สาขา และเราสัญญาจะพัฒนางานบริการ พร้อมเป็นคลินิกมาตฐาน ปัจจุบันมีลูกค้า กว่า 100,000 รายไว้วางใจเราต่อเนื่อง เราเติบโตจากการบอกต่อของลูกค้าและสัญญาจะพัฒนา พร้อมมีนวัตกรรมใหม่ๆ มาเพื่อลูกค้าต่อเนื่อง

เทรน charmer clinic